23.12.2017

NIEMCY – ustawa o płacy minimalnej


Ewidencja/Płaca minimalna

MiLoG to federalna ustawa o płacy minimalnej, która obowiązuje od 1 stycznia 2015 r w Niemczech. Ustala ona płacę minimalną na całym obszarze Niemiec. Dotyczy zarówno niemieckich, jak i zagranicznych firm transportowych wykonujących działalność na terytorium Niemiec (kabotaż, transport międzynarodowy do i z Niemiec oraz tranzyt).
 

W przypadku Niemiec kierowca nie musi być wyposażony w żadne dokumenty w trasie.
 
Konieczne jest zgłoszenie kierowcy za pośrednictwem portalu
 
https://www.meldeportal-mindestlohn.de/Meldeportal/form/display.do?%24context=15F63840688970717840
 
Przy zgłaszaniu kierowców można skorzystać z tej instrukcji:
 
https://www.meldeportal-mindestlohn.de/Meldeportal/aentg/documents/Informationen_in_polnisch.pdf

Zobacz również: