19.07.2022

Już od 28 lipca 2022 roku! Nowa stawka diety krajowej i ryczałtu za nocleg dla kierowców.


Akty prawne

13 lipca 2022 roku ogłoszono kolejną zmianę przepisów dotyczących wysokości diety krajowej i ryczałtu noclegowego na terenie Polski.28 lipca 2022 roku wzrosną stawki niezmieniane od 2013 roku. Ile będzie wynosiła nowa stawka diety przysługującej pracownikowi z tytułu podróży służbowej?

Rozporządzenie zostało opublikowane 13 lipca w Dzienniku Ustaw (2022, poz. 1481).

Wzrost o ponad 26 proc.

Od 28 lipca 2022 roku stawka diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, będzie wynosiła 38 zl (dotychczas 30 zł). Wzrośnie również 20-procentowy ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej z obecnych 6 zł do planowanych 7,60 zł. Także ryczałt za nocleg, który stanowi 150 proc. diety – zostanie podwyższony z 45 zł do 57 zł.

StawkiObowiązuje od
DietaRyczałt za noclegRyczałt za dojazdy
38,00 zł57,00 zł7,60 zł28.07.2022
30,00 zł45,00 zł6,00 zł01.03.2013

Zwrot kosztów noclegu odbywa się na podstawie udokumentowania rachunkiem, ale nie może być wyższy za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, czyli do 760 zł (dotychczas 600 zł).

Czy zmieniać umowy kierowców?

Sprawdź czy posiadasz w umowach podane konkretnie 30 zł diety za podróż krajową, jeśli tak, warto zmienić takie umowy aneksem, że od 28 lipca 2022 wysokość tej diety z tytułu podróży służbowej wyniesie 38 zł, a ryczałt za nocleg – 57 zł. Jeśli natomiast posiadasz w umowie adnotację, iż „…zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej..” to takie odwołanie automatycznie narzuca przyjęcie stawki ogłoszonej w tym rozporządzeniu.

Obliczanie wysokości diety i ryczałtu na odcinkach krajowych podczas przewozów międzynarodowych

W przypadku, kiedy kierowca wykonuje załadunek w Polsce (np. w Białymstoku), a następnie transportuje go za granicę (np. do Niemiec), spędza za kierownicą większą część dnia i mogłoby się wydawać oczywiste, że należy mu się dieta. Niestety, ponieważ ostatecznie przekracza granicę – udaje się w podróż międzynarodową i według przepisów Pakietu Mobilności nie przysługuje mu dieta. Pamiętać trzeba o zmianach w delegowaniu, które weszły w życie w lutym 2022 roku. Na mocy nowych przepisów kierowca musi otrzymać wyrównanie do poziomu pełnego wynagrodzenia, do którego nie wliczane są diety i ryczałty z tytułu podróży służbowych. Nie ma możliwości rozliczenia kierowcy wykonującego częściowo przewóz krajowy w transporcie międzynarodowym poprzez dietę nieoskładkowaną, ponieważ tylko część wynagrodzenia może być nieoskładkowana (zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców, która weszła w życie 2 lutego 2022 roku).

Rozliczanie kierowców na przełomie 27 i 28 lipca 2022 roku.

Kiedy będzie wykonywał przewóz krajowy na przełomie dat, pracodawca będzie musiał podzielić podróż na dwa odcinki i rozliczyć pracownika według dwóch różnych stawek.
Analogiczne postępowanie dotyczy ryczałtu za nocleg, z tym, że w tym przypadku rozliczenie odbywa się po zakończonym noclegu. Przykładowo, jeśli odpoczynek skończy się przed północą, czyli 27 lipca, stawka wynosi 45 zł. Natomiast, jeżeli kierowca rozpocznie odpoczynek 27 lipca, a zakończy go 28 lipca, stawka za cały ten czas wynosi już 57 zł.

 

Masz pytania? Nie jesteś pewien co zrobić? Zapraszamy do kontaktu!

Zobacz również: