19.05.2018

Archiwizacja danych z tachografów cyfrowych


Archiwizacja danych z tachografów cyfrowych – ważny jest terminowy odczyt, ale również zawartość odczytanego pliku

Zobacz również: