23.06.2021

Inspektor zdalnie odczyta dane z tachografu!


Tachografy

Niedawno Internet obiegła informacja o pierwszych zdalnych kontrolach tachografów w Polsce!

W połowie czerwca – przy punkcie poboru opłat – na autostradzie A4 w Gliwicach, radiowóz ITD wyposażony w najnowszy sprzęt do kontroli – antenę DSRC – przeprowadzał zdalne kontrole pojazdów.

Dzięki systemowi – inspektorzy dowiedzieli się, że w mijającym ich Iveco – tachograf nie ma zalogowanej żadnej karty kierowcy.

Celem weryfikacji – pojazd faktycznie został zatrzymany i faktycznie – tachograf okazał się pusty, a kierowca nie rejestrował swojej pracy od blisko trzech godzin. Co więcej – kontrola wykazała nieprawidłową kalibrację urządzenia  oraz brak wypisu licencji.

Jaki był koszt spotkania z najnowszą technologią?

Kamera dostarcza obraz do automatycznej identyfikacji samochodu. Fot. GITD
Kamera dostarcza obraz do automatycznej identyfikacji samochodu. Fot. GITD

2 tys. złotych dla kierowcy.
7 tys. złotych dla firmy.

Takie kontrole, już niebawem staną się normą! Obecnie trwają testy anten. ITD może na ten moment prowadzić takie działania, ale nie jest do tego zobligowane.
Sprawa ulegnie całkowitej zmianie w 2024 roku – kiedy prowadzenie zdalnych kontroli stanie się obowiązkowe.

Już teraz – co druga ciężarówka obsługująca przewozy międzynarodowe ma inteligentny tachograf drugiej generacji. Za pomocą technologii DSRC w niecałą sekundę można pobrać skumulowane informacje z przejeżdżającego pojazdu. To mała paczka danych, 19 parametrów, informujących czy w tachografie zostały zarejestrowane jakieś problemy. Dzięki technologii DSRC liczba parametrów pobieranych z ciężarówek wzrośnie w 2025 roku do 25.  Można więc powiedzieć, że od sierpnia 2025 roku wszystkie ciężarówki z ruchu międzynarodowego będą podlegały zdalnym kontrolom zapisów czasu pracy.

Zamocowana na przyssawkach antena do zdalnego odczytu tachografów. Fot. GITD
Zamocowana na przyssawkach antena do zdalnego odczytu tachografów. Fot. GITD

Czy to znak, że nadchodzi koniec losowego zatrzymywania pojazdów do kontroli?
Oto komunikat WITD Katowice:

Czy to będzie oznaczać koniec „losowego” zatrzymywania pojazdów do kontroli? Zapewne jeszcze nie, ale używanie takiego sprzętu w przyszłości mocno skupi uwagę inspektorów na kierowcach, którzy dopuszczają się manipulacji lub nieprawidłowego używania tachografów i ograniczy czas poświęcony na sprawdzanie kierowców bez naruszeń. Już teraz prototyp systemu zdalnej kontroli tachografów testuje śląska ITD. W przypadku jednej z ostatnich kontroli system poinformował o kierowcy jadącym bez karty w tachografie. Pojazd zatrzymano do weryfikacji tego zgłoszenia. Naruszenie to potwierdziło się, a ponadto stwierdzono jeszcze dwie inne nieprawidłowości.

Jak na razie omawiane anteny oraz moduł sprawdzały już służby kontrolne z Polski, Niderlandów Czech, Słowenii, Rumunii i Litwy. W najbliższym czasie zrobią to Duńczycy i Łotysze.

W Polsce technologia DSRC była testowana na autostradach A4 i A1. Z relacji inspektorów wynika, że zdalną kontrolę umożliwiało średnio osiem ciężarówek na godzinę. Przyznano też, że w wielu przypadkach parametry informowały o naruszeniach.

Zobacz również: