23.10.2019

Dlaczego odbiorcy nie płacą w terminie firmom transportowym?


Informacje ogólne

Jak wynika z cokwartalnego badania Instytutu Keralla Research ponad połowa (55%) firm transportowych informowała, że część ich kontrahentów opóźnia płatność o ponad 60 dni.

Jest to druga po handlu branża, w której kłopoty ze ściągnięciem należności są bardzo powszechne. Napędza to niestety spirale zadłużenia. Transport i gospodarka magazynowa nie radzą sobie z płaceniem swoim kontrahentom.

Z czego wynika tak duże zadłużenie sektora? W opinii przedsiębiorców głównym powodem jest kredytowanie się dłużników ich kosztem. Taka opinia przeważa u ponad połowy respondentów.

16% badanych liczy na odpowiednie regulacje prawne, które ukrócą ten proceder. Nowe przepisy wchodzą w życie od 2020 roku, ale ich skuteczność będziemy mogli ocenić z czasem

Źródło: rp.pl

Zobacz również: