31.07.2019

Czym jest ELA? Czy powinniśmy się jej obawiać?


Płaca minimalna/Wynagrodzenia

Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) – bo o nim mowa może znacznie utrudnić pracę naszym rodzimym przedsiębiorcom. Jest to nowa instytucja unijna, której celem jest maksymalne wykorzystywanie możliwości związanych ze swobodą przemieszczania się i podejmowania zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej. Urząd ma zacząć działać jeszcze w 2019 roku, ale pełną zdolność ma osiągnąć do 2023 roku. Jest on odpowiedzią na dynamiczny wzrost mobilności Europejczyków.

Europarlament obdarzył go szerokimi kompetencjami i to właśnie one budzą najwięcej wątpliwości.

Polscy eurodeputowani głosowali nad bardziej informacyjną rolą urzędu, który to miał głownie przekazywać wiedzę co do warunków zatrudnienia w innych krajach.

 

Urząd jest jednak bardzo potrzebny

Do tej pory  brak było rozwiązań, które mogłyby prowadzić do polubownego rozwiązania sporu. W ocenie polskich eurodeputowanych ELA może pomóc w dialogu między krajami członkowskimi. Polscy obywatele będą mieli dostęp do wiarygodnych i sprawdzonych informacji związanych zarówno  z prowadzeniem działalności na terenie danego kraju jak i mobilności pracowników.

 

Główne zadania urzędu:

INFORMACYJNE

Ułatwienie dostępu osobom fizycznym i pracodawcom do informacji o ich prawach i obowiązkach. Informacje dotyczyłyby prawa pracy, jak i kwestii dot. zabezpieczenia społecznego.

 

KONTROLNE

Wspieranie współpracy między państwami UE w transgranicznym egzekwowaniu odpowiednich przepisów unijnych, w tym ułatwianie wspólnych kontroli.

 

MEDIACYJNE  

Mediacje  i ułatwienie rozwiązania w przypadkach transgranicznych sporów dotyczących zarówno prawa pracy jak i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Zobacz również: