17.11.2020

Czasowe odstępstwa w stosowaniu przepisów rozporządzenia 561/06 na Słowacji


Pora nocna/Tachografy

Od 11 listopada 2020 r. do 10 grudnia 2020 r. Słowacja wprowadza czasowe odstępstwa w stosowaniu przepisów rozporządzenia 561/06:

  • od art. 6 ust. 1 rozporządzenia 561/2006: wydłużenie maksymalnego dziennego limitu czasu prowadzenia pojazdu wynoszącego 9 godzin do 11 godzin;
  • odstępstwa od art. 6 ust. 2 rozporządzenia 561/2006: wydłużenie maksymalnego tygodniowego limitu czasu prowadzenia pojazdu wynoszącego 56 godzin do 60 godzin;
  • odstępstwa od art. 6 ust. 3 rozporządzenia 561/2006: wydłużenie maksymalnego dwutygodniowego okresu prowadzenia pojazdu wynoszącego 90 godzin do 96 godzin;
  • odstępstwa od art. 7 rozporządzenia 561/2006: możliwość odebrania przerwy 45-minutowej po 5 i pół godzinach jazdy;
  • odstępstwa od art. 8 ust. 1 rozporządzenia 561/2006: możliwość korzystania, w okresie trwania zwolnienia, z odpoczynku dziennego skróconego trwającego co najmniej 9 godzin.

źródło: zmpd.pl

Zobacz również: