24.09.2019

26 września wielka mobilizacja drogówki w całej UE!


Informacje ogólne

Akcja EWDARD to akronim od słów “European Day Wihtout A Road Death” czyli Europejski dzień bez śmiertelnego wypadku drogowego.

Są to działania organizowane pod patronatem Europejskiej Organizacji Policji Ruchu Drogowego TISPOL od 2016 roku. W tym dniu na drogach w Polsce służyć będzie około 5 tys. funkcjonariuszy. Akcja jest bardzo szeroka, dotyczy nie tylko zachowania prędkości, ale wszystkich zachowań, które wpłynąć mogą na bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Każdego dnia na drogach w UE umiera średnio 70 osób. Nie wynika to jednak jak mogłoby się wydawać tylko ze stanu technicznego pojazdów czy kiepskiej jakości dróg, ponieważ co roku w ciągu akcji EWDARD śmiertelność spada o ok 40%. Kluczem do poprawy bezpieczeństwa na drogach jest więc zmiana nawyków kierowców. Pomysłodawcy projektu przygotowali specjalną deklaracje „bezpiecznego kierowcy”, która jest swoistym zobowiązaniem do przestrzegania przepisów i troski o innych uczestników ruchu drogowego.

Więcej informacji na stronie:
http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/178899,Projekt-EDWARD-26-wrzesnia-2019-r.html
https://projectedward.eu/pl/

Zobacz również: