27.10.2018

Wysokość kar za przekroczenie dopuszczalnego czasu pracy


Pora nocna/Wynagrodzenia

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła kary za przekroczenie dopuszczalnego czasu pracy (10 godzin) w porze nocnej (art. 21 UoCPK).

Obecnie, za przekroczenie dopuszczalnego, dobowego, 10-godzinnego czasu pracy, od 1h:00 do 2h:59 kara wynosi 50zł. Każda kolejna godzina przekroczenia od 3 godzin w górę: +100 zł.

Przeczytaj także w naszym poradniku  czym jest pora nocna w transporcie oraz co uległo zmianie po wrześniowych zmianach w prawie.

Zobacz również: