left motto paragraph

Poznaj wszystkie możliwości Tacholandii. Jesteśmy do Twojej dyspozycji

truck right
training

Szkolenia dla kierowców oraz kadry zarządzającej (czas pracy kierowcy, obsługa tachografu cyfrowego, rozliczanie czasu pracy kierowcy), szkolenia otwarte.

Od 10 lat prowadzimy dla przedsiębiorców oraz pracowników i osób prywatnych szkolenia z zakresu analizy czasu pracy kierowców, rozliczania kierowców, zasad organizacji pracy i prowadzenia dokumentacji pracowniczej dla kierowców. Statystyki prowadzone w naszej Kancelarii pokazują przeszkolonych ponad 10 000 kierowców z zakresu obsługi tachografów (analogowych i cyfrowych) oraz czasu jazd i odpoczynków zgodnie z Rozporządzeniem WE 561/2006. Równocześnie prowadzimy szkolenia dla przedsiębiorców (otwarte i indywidualne) z zakresu zmian w przepisach oraz rozliczania czasu pracy kierowców i delegacji.

Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem informacji o organizowanych szkoleniach w poszczególnych regionach Polski prosimy o wiadomość na e-mail: szkolenia@tacholandia.pl

Systematycznie prowadzimy szkolenia w Gdyni, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Rzeszowie, Kielcach, Krakowie oraz w okolicach tych miast. Zbieramy na bieżąco informacje o zainteresowaniu w innych miastach i jeśli jesteśmy gotowi przeprowadzić szkolenie w dowolnym miejscu dla Państwa.

Aktualnie zakres naszych szkoleń obejmuje zmiany w Ustawie o czasie pracy kierowców, zasadach dostępu do zawodu przewoźnika (4 grudnia, rozporządzenia: 1071, 1072, 1073), zmiany w podróżach służbowych oraz omówienie zasad pracy kierowców zgodnie z przepisami drogowymi.

Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem informacji o organizowanych szkoleniach w poszczególnych regionach Polski prosimy o wiadomość na e-mail: szkolenia@tacholandia.pl

Serdecznie zapraszamy.

Do pobrania: http://www.itd-pip.pl/poradnik_kierowcy.pdf

worktime

Rozliczanie czasu pracy kierowcy

Wraz z usługą rozliczania czasu pracy kierowców oferujemy nie tylko analizę w formie raportów, ale również naszą specjalistyczną wiedzę i wieloletnie doświadczenie. Usługa obejmuje m.in:

 • Bieżącą analizę naruszeń czasu jazdy przerw i odpoczynków wg rozporządzenia WE 561/2006 lub AETR wraz z przekazaniem wskazówek kierowcom celem wyeliminowania nieprawidłowości (zarówno tarczki analogowe jak i karty cyfrowe)
 • Analizę ryzyka wynikająca z analizy naruszeń wg rozporządzenia WE 561/2006 lub AETR
 • Bieżącą kontrola terminów dot. odczytów z kart kierowców i tachografów
 • Ewidencjonowanie czasu pracy kierowców wg PIP
 • Obliczanie należności za delegacje służbowe kierowców w ruchu krajowym i międzynarodowym
 • Doradztwo telefoniczne dla Kadry Zarządzającej
 • Odwołania od decyzji ITD., PIP, Służby celnej oraz VIATOLL
 • Przygotowanie Regulaminu pracy oraz wynagradzania
 • Szkolenia kierowców
 • Reprezentacja podczas kontroli takich organów kontrolnych jak ITD. oraz PIP
 • Możliwość skorzystania z telefonicznej pomocy Specjalisty ds. czasu pracy kierowcy przez 7 dni w tygodniu

repeal

Odwołania od decyzji ITD oraz PIP

Poziom skomplikowania przepisów, niewielka liczba specjalistów z dziedziny rozliczania czasu pracy kierowców i różnorodność interpretacji wymagają czasem wiarygodnego potwierdzenia na piśmie. Współpracując z tysiącami przewoźników w Polsce wypracowaliśmy praktyczne standardy, których przestrzeganie zalecamy naszym Klientom, aby unikać niepotrzebnych dyskusji i przepychanek na drodze z przedstawicielami prawa oraz znamy szczegółowo wszelkie pojawiające się interpretacje prawne z GIP i GITD tak, że możemy określić czy dane zdarzenia (naruszenie przepisów, rozliczenie wynagrodzenia) jest poprawne i zgodne z przepisami, czy można to zinterpretować na różne sposoby. Kodeks Postępowania Administracyjnego obowiązujący przede wszystkim służby kontrolne. Nakazuje on w przypadku niejasności prawnych stosować interpretacje korzystne dla „kontrolowanego” – czyli np. dla przewoźnika lub kierowcy. Warto zatem znać problemy interpretacyjne, aby móc wybierać takie rozwiązania, które będą korzystne dla firmy. Analizy i ekspertyzy wykonywane przez naszą Kancelarię są wykorzystywane przez Radców Prawnych w sądach, podczas kontroli ITD i PIP w przedsiębiorstwach. Praktyczna znajomość procedur kontrolnych pozwala zdiagnozować moment powstania nieporozumień między inspektorem a przedsiębiorcą. Wykonujemy analizy czasu pracy, stwierdzamy poprawność rozliczania czasu pracy i wynagrodzeń kierowców, dokonujemy ekspertyz zgodności zapisów na wykresówkach i kartach cyfrowych z ewidencją czasu pracy, badamy przebieg tras pod względem stwierdzenie rzeczywistego zużycia paliwa. Oczywiście do każdej analizy potrzebujemy odpowiednio wiarygodne informacje (oryginały wykresówek, pliki cyfrowe z kart kierowców i pojazdów). Posiadamy odpowiednie narzędzia do rozliczenia czasu pracy (na tyle na ile jest to możliwe) tylko z odczytu tachografu cyfrowego (bez karty kierowcy). Zdarza się niestety, kierowca nie udostępnia swojej karty lub ją zagubił. Analizy nasze można wykorzystać w sprawach sądowych i w odwołaniach od decyzji administracyjnych inspektorów PIP i ITD.

audyt

Audyt dokumentacji ITD oraz PIP w siedzibie Klienta

W każdym regionie Polski jesteśmy gotowi do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w firmie transportowej, który ma na celu zidentyfikowanie wszelkich nieprawidłowości w działalności przedsiębiorstwa w zakresie przepisów, a zwłaszcza w zakresie:

 • poprawności archiwizacji danych z tachografów analogowych oraz cyfrowych
 • poprawności wystawianych zaświadczeń dla kierowców do kontroli drogowej i w przedsiębiorstwie
 • obowiązkowego wyposażenia kierowcy w dokumenty (licencja oraz transport na potrzeby własne)
 • ewidencji czasu pracy
 • listy wynagrodzeń
 • regulaminów pracy i wynagrodzeń, obwieszczeń
 • dokumentacji pracowniczej – akt, umów o pracę oraz innych niezbędnych zaświadczeń kierowców

Lepiej skorzystać z naszej pomocy przed kontrolą – jest to o wiele skuteczniejsze niż odwołanie od wystawionej decyzji administracyjnej.

KORZYŚCI: Dowiesz się, w jaki sposób najkorzystniej zatrudniać kierowców w transporcie drogowym. Doradzimy Twojej Firmie jak podpisać umowę o pracę, jak skonstruować regulamin pracy i wynagradzania. Jak zachowywać się w trakcie kontroli? Jakie są Twoje prawa i prawa twoich pracowników przy kontroli inspektora PIP i ITD. W Twojej firmie pojawiły się tachografy cyfrowe i nie wiesz co dalej? Nauczymy Twoich kierowców poprawnej obsługi tachografów cyfrowych. Podpowiemy Tobie, jak skutecznie zabezpieczyć się przed roszczeniami byłych pracowników.

wsparcie

Wsparcie przedsądowe

Niestety bardzo często zdarza się, że konflikty z zakresu prawa pracy są rozstrzygane w Sądach Pracy. Branża transportowa ma specyficzne prawa, kierowcy przez większość czasu w trasie pozostają bez żadnego nadzoru, pracodawcy oszczędzają na wynagrodzeniach, błędy w prowadzeniu dokumentacji kadrowej pozbawiają kierowców należnych im składników wynagrodzenia… sprawa trafia do Sądu. Poza tym, że taka sprawa NA PEWNO potrwa kilka miesięcy, to będzie wymagała sporego zaangażowania czasu i środków. Potrzebne będą szczegółowe rozliczenia czasu pracy, dokumenty potwierdzające faktyczny czas pracy, dokumenty przewozowe, wykresówki, odczyty cyfrowe, ewidencja czasu pracy… Problem pojawia się wtedy gdy przez nieuwagę i nadmiar obowiązków zaniedbaliśmy te sprawy w naszej firmie. Nie jest to komfortowa sytuacja, ale nie jest to jeszcze tragedia. Większość potrzebnych dokumentów zawsze można stworzyć od nowa – wszystko jest kwestia czasu i nakładu pieniędzy. W sądzie zarzuty mogą dotyczyć nieprowadzenia dokumentacji pracowniczej – wtedy trzeba ją uzupełnić i wypłacić całe zaległe wynagrodzenie wraz z odsetkami. Nasze doświadczenia (juz kilkuletnie) z rozpraw sądowych pokazują, że naprawdę lepiej jest poświecić kilka godzin w miesiącu na wykonanie obowiązków pracodawcy w zakresie dokumentacji pracy niż potem w pośpiechu tworzyć zaległe wydruki na kilka dni przed kontrolą czy rozprawą. Pewnie, że lepiej… ale skoro już się nie udało i trzeba to szybko wykonać – SŁUŻYMY POMOCĄ. Występujemy jako firma zewnętrzna, wykonujemy opinie i analizy na potrzeby rozpraw sądowych z zakresu rozliczania czasu pracy, stwierdzenia pracy w godzinach nadliczbowych, analizy zapisów na wykresówkach z tachografu oraz plików cyfrowych i elektronicznych kart kierowców. Nasze opinie jak do tej pory były w 100% uznawane przez Sądy jako wiarygodne i przyczyniały się do pozytywnego zakończenia procesu sądowego – kierowca otrzymywał to co mu się uczciwie należało, ale NIGDY nie było to tyle ile ten kierowca żądał w pozwie. Oczekiwania kierowców są zazwyczaj bardzo wygórowane – najczęściej są one bezzasadne.

regulamin

Tworzenie regulaminu pracy i wynagradzania

Każda firma posiada swój sposób działania, ustalenia zasad współpracy, obowiązków, praw… Listę takich zasad wręcza się pracownikom w chwili zatrudnienia ich. Taki załącznik do umowy jest namiastką regulaminu. W przedsiębiorstwach zatrudniających 20 pracowników (lub więcej) obowiązkowo należy wprowadzić Regulamin Pracy i Regulamin Wynagradzania. Rozdział IV Kodeksu Pracy określa zasady wprowadzania Regulaminu pracy i zakres regulacji nim określonych w art. 104 § 1. Taki Regulamin jest swoistym „przepisem na firmę”. W dzisiejszych czasach większość firm wie co to jest zarządzanie jakością ISO – to nic innego jak procedury działania w określonych sytuacjach. Dokładnie tym samym jest Regulamin Pracy – określa zasady pracy i zachowania się podczas codziennych obowiązków pracowniczych. Sprecyzowanie na piśmie zasad działania firmy w zakresie pracowniczym pozwala zabezpieczyć się przed nieporozumieniami z pracownikami. Im bardziej szczegółowo określone zasady w regulaminie – tym mniejsze pole manewru na kombinacje i interpretacje. Jeśli Twoja firma zatrudnia 20 pracowników to MUSISZ mieć taki dokument. Sprawdź jego treść, czy są one zgodne ze stanem faktycznym, czy zawierają wymagane zapisy lub czy zawarte w nim zapisy są zgodne z obowiązującym prawem ? Nie można stosować zasad, które są niezgodne z prawem – takie zasady nie są ważne ani wiążące dla pracowników. Jeśli Twoja firma zatrudnia mniej niż 20 pracowników – nie musisz mieć Regulaminu – ale nie jest to zabronione. Sugerujemy aby stworzyć taki dokument w każdej firmie, gdzie trzeba stosować tak niejednoznaczne przepisy jak regulacje dla kierowców. Od lat tworzymy takie dokumenty dla firm transportowych – dopasowujemy całość tak aby nie zakłócać praktycznego działania przedsiębiorstwa, ale żeby zasady współpracy chroniły interesy wszystkich zainteresowanych. Polskie prawo wymaga od pracodawców wielu uszczegółowień (pora nocna, system pracy, długość okresu rozliczeniowego, zasady rozpoczynania pracy). Zadbaj o te definicje w spokoju i bez pośpiechu… Tydzień przed zapowiedzianą kontrolą PIP zbyt wiele nie da się poprawić i unormować…