NIEMCY – ustawa o płacy minimalnej

MiLoG to federalna ustawa o płacy minimalnej, która obowiązuje od 1 stycznia 2015 r w Niemczech. Ustala ona płacę minimalną na całym obszarze Niemiec, która dotyczy zarówno niemieckie, jak i zagraniczne firmy transportowe wykonujące działalność na terytorium Niemiec (kabotaż, transport międzynarodowy do i z Niemiec oraz tranzyt).

W przypadku Niemiec kierowca nie musi być wyposażony w żadne dokumenty w trasie.

Konieczne jest zgłoszenie kierowcy za pośrednictwem portalu

https://www.meldeportal-mindestlohn.de/Meldeportal/form/display.do?%24context=15F63840688970717840

Przy zgłaszaniu kierowców można skorzystać z tej instrukcji:

https://www.meldeportal-mindestlohn.de/Meldeportal/aentg/documents/Informationen_in_polnisch.pdf