NIEMCY – ustawa o płacy minimalnej

MiLoG to federalna ustawa o płacy minimalnej, która obowiązuje od 1 stycznia 2015 r w Niemczech. Ustala ona płacę minimalną na całym obszarze Niemiec, która dotyczy zarówno niemieckie, jak i zagraniczne firmy transportowe wykonujące działalność na terytorium Niemiec (kabotaż, transport międzynarodowy do i z Niemiec oraz tranzyt).

Continue reading „NIEMCY – ustawa o płacy minimalnej”

AUSTRIA – Nowe przepisy dotyczą przewozów międzynarodowych

Od 1 stycznia 2017 r. na terenie Austrii weszła w życie ustawa zwana ustawą o przeciwdziałaniu mobbingowi socjalnemu.

Prawo to nakazuje pracodawcy zgłoszenie kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe lub przed przystąpieniem do wykonania kabotażu na terenie Austrii.

Continue reading „AUSTRIA – Nowe przepisy dotyczą przewozów międzynarodowych”

CZECHY – Zmiany w przepisach dotyczą przewozów i płacy minimalnej

Od 1 kwietnia 2017 r. w Czechach obowiązują nowe wymagania dotyczące firm transportowych. Zmiana przepisów nastąpiła w wyniku konieczności dostosowania czeskiego prawa do przepisów unijnej dyrektywy Rady 2014/67/UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Continue reading „CZECHY – Zmiany w przepisach dotyczą przewozów i płacy minimalnej”

FINLANDIA – Nowe przepisy dotyczą przewozów i płacy minimalnej

Od początku września 2017 roku na terenie Finlandii weszły nowe przepisy dotyczące przewozów kabotażowych oraz przewozów z rozładunkiem docelowym do  odbiorcy znajdującego się na  terenie Finlandii. Continue reading „FINLANDIA – Nowe przepisy dotyczą przewozów i płacy minimalnej”